Đầu tư chứng khoán cần biết: Lợi ích và bất lợi khi niêm yết

Trên thị trường chứng khoán có rất nhiều công ty đã thực hiện niêm yết ở trên hai sở là Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh ( HOSE ) và TTGDCK Hà Nội ( HASTC), đặc biệt nhộn nhịp là vào thời điểm hai năm 2006 và 2007. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều công ty muốn đem cổ phiếu của mình đi niêm yết. Tuy nhiên, một vài công ty lại thờ ơ với việc này. Vậy cùng tìm hiểu xem niêm yết chứng khoán có những thuận lợi và bất lợi gì mà có nhiều hành động khác nhau từ phía các công ty.


Lợi ích của niêm yết

Tiếp cận dễ dàng kênh huy động vốn dài hạn trong kinh doanh: Khi tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp có thể huy động vốn một cách nhanh nhất, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và sử dụng được uy tín của doanh nghiệp khi được niêm yết trên thị trường. Với cách huy động vốn này, các công ty không phải thanh toán lãi vay cũng như trả vốn gốc, từ đó công ty có thể chủ động hơn trong việc sử dụng vốn huy động cho những mục tiêu và chiến lược kinh doanh doanh dài hạn.
Khuếch trương uy tín của doanh nghiệp: Để có thể được cho phép niêm yết trên thị trường chứng khoán thì công ty phải đáp ứng các điều kiện về tài chính, hiệu quả sản xuất và cơ cấu tổ chức,…Do đó, các công ty được sở niêm yết là các công ty có tài chính mạnh, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tốt. Niêm yết cũng được coi là phương tiện để quảng cáo doanh nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm đối tác,…
Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu: Một khi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp các cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng những cổ phiếu đang nắm giữ, tăng độ hấp dẫn cổ phiếu với các nhà đầu tư.
Tăng giá trị trên thị trường của doanh nghiệp: Nhìn nhận trong dài hạn, giá cổ phiếu của những doanh nghiệp niêm yết sẽ tăng hơn so với mức giá chưa niêm yết rất nhiều.
Xem thêm:

Bất lợi khi niêm yết

Chi phí để niêm yết tốn kém: Để chứng khoán của các công ty niêm yết được thì các doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản vốn cao như chi phí hội họp, kiểm soát, thuê tư vấn chứng khoán, chuẩn bị hồ sơ hành chính, chi phí quảng cáo,…
Áp lực về kết hoạt động kinh doanh, sản xuất: Tổ chức niêm yết luôn phải chịu áp lực về nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo giá cổ phiếu tăng từ xã hội, các nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty mình.
Quyền kiểm soát có thể bị đe dọa: Khi đã niêm yết, việc giao dịch chứng khoán khiến cơ cấu cổ đông thay đổi, ai nắm giữ nhiều cổ phiếu thì có thể nắm quyền kiểm soát công ty. Đe dọa đến sự kiểm soát của các cổ đông lớn.
Chịu nhiều nghĩa vụ công bố các thông tin và các ràng buộc khác: Khi niêm yết chứng khoán, sở giao dịch yêu cầu các công ty cần phải công bố các thông tin nội bộ như số lượng cổ phiếu chứng khoán cổ đông đang nắm giữ, thông tin về báo cáo tình hình tài chính, tình hình doanh thu, chi phí và định hướng, chiến lược phát triển,…Khi công bố các thông tin này bất lợi cho công ty khi các đối thủ cạnh tranh trong ngành nắm được thông tin.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Index Labels