Thuận lợi và bất lợi khi phát hành cổ phiếu thường

Cổ phiếu là công cụ huy động vốn thiết yếu của mỗi doanh nghiệp, mỗi cổ phiếu sẽ đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Việc phát hành cổ phiếu thường diễn ra khi mà doanh nghiệp có mục tiêu mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi phát hành cổ phiếu sẽ có những thuận lợi đáng kể cùng những bất lợi phát sinh cho công ty. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thuận lợi và bất lợi ở đây là gì để công ty có thể cân đo đong đếm khi quyết định phát hành cổ phiếu thường.


Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu là để huy động vốn đầu tư hay kinh doanh của một công ty. Các cổ phiếu đầu tiên được công ty phát ra được gọi là IPO ( Initial Public Offering). Những cổ phiếu được phát ra ở những đợt tiếp theo gọi là phát hành trên thị trường thứ cấp.
Trước khi phát hành cổ phiếu thường thì việc đầu tiên các công ty phải làm là thực hiện việc nghiên cứu thị trường về sự quan tâm của chúng tới công ty. Những kết quả của cuộc nghiên cứu này giúp công ty có thể xác định số lượng cổ phiếu sẽ phát hành. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu thị trường sẽ giúp ban lãnh đạo dự đoán được kết quả tương đối của việc chào bán giá cổ phiếu.
Xem thêm:

Thuận lợi khi phát hành cổ phiếu thường

Việc phát hành cổ phiếu thường mang lại cho công ty rất nhiều lợi ích, trong đó có 2 lợi ích chính.
Một là: Việc chào bán cổ phiếu giúp công ty tăng vốn nhanh chóng và công ty có thể sử dụng quỹ vốn này để đem đi đầu tư và cải tiến sản phẩm, trả nợ trong kinh doanh. Ngoài ra, không giống như những khoản vay, công ty khi phát hành cổ phiếu sẽ không phải trả quỹ vốn thu về từ việc phát hành này.
Hai là: Với cổ phiếu thường, các công ty sẽ không phải thực hiện nhiệm vụ trả cổ tức. Trái với cổ phiếu ưu đãi trả lãi thường xuyên thì cổ phiếu thường không nhất thiết phải thanh toán những khoản cổ tức. Khi đó, công ty có thể tự do sử dụng quỹ vốn đáng ra để chi trả cổ tức.


Bất lợi khi phát hành cổ phiếu thường

Việc phát hành cổ phiếu không chỉ mang lại thuận lợi đáng kể mà còn đem đến nhiều bất lợi cho công ty.
Bất lợi đầu tiên là quyền sở hữu, điều hành công ty bị chia nhỏ. Các cổ đông trong hội đồng quản trị sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của công ty. Người nào có nhiều cổ phiếu hơn sẽ có cơ hội điều hành công ty, các nhà lãnh đạo sẽ phải thận trọng. Và các chủ sở hữu cần quản lý việc hoạt động của công ty để tránh bất lợi đáng kể xảy ra.
Một bất lợi khác cho các công ty khi phát hành cổ phiếu thường là tốn nhiều chi phí. Từ việc nghiên cứu thị trường đến việc phát hành cổ phiếu IPO đều khá tốn kém. Nhưng khi chào bán cổ phiếu thành công những chi phí ban đầu bỏ ra sẽ thu hồi nhanh chóng. Vấn đề chi phí là một phần rủi ro mà các công ty khi phát hành cổ phiếu đều phải chịu khi chào bán cổ phiếu trên thị trường.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Index Labels