Có thể ban hành lệnh cấm các ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu lại nợ

Để tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cở các ngân hàng, ngân hàng nhà nước đã dự diện thực hiện cấm các ngân hàng mua trái phiếu doang nghiệp với mục đích cơ cấu lại nợ.


Ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp để cơ cấu lại nợ

Hiện nay, ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến về việc hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 22/2016/TT – NHNN ngày 30/6/2016 đã quy định về việc mau bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.
Với việc sử đổi thông tư trên đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu của các doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng. Theo đó Ngân hàng nhà nước dự kiến đưa ra quyết định mới, chặn trực tiếp việc mua bán trái phiếu để cwo cấu lại nợ, cũng như tăng quản lí việc các ngân hàng có thể mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực được cho là tiềm ấn nhiều rủi ro cao.
Cụ thể như dự thảo đã bổ sung nhiều quy định tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp đó.

Theo ngân hàng Nhà nước, ở điều 3 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP vào ngày 14/10/2011 quy định doanh nghiệp được phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình đầu tư của doanh nghiệp, quy mô hoạt động vốn trên thị trường của doanh nghiệp và cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mục đích khác nhau, trong đó, có mục đích cơ cấu lại khoản nợ thì các tổ chức tín dụng cũng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng phải ban hành những quy định nội độ, trong đó có quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và chính sách tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với tình hình đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo từng thời kì khác nhau.

Cụ thể như, tổ chức tín dụng phải tiến hành kiếm soát chặt chẽ việc mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực với rủi ro cao và chính sách về tín dụng, kịp thời phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật và đảm bảo khả năng có thể thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu của các doanh nghiệp vay nợ.

Từ ban soạn thảo giải trình, hoạt động mua trái phiếu của doanh nghiệp phát hành nhằm thực hiện mục đích các chương trình hay dự án thuộc các lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh chứng khoán, bất động sản,...sẽ có rủi ro phát sinh cho hoạt động của nhiều tổ chức tín dụng. Ngân hàng nhà nước cần yêu cầu tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ trong đó có nội quy về kiểm soát mua bán trái phiếu doanh nghiệp.
Xem thêm:

Liên quan về những ý kiến trên, ngân hàng nhà nước cho biết, trong quá trình nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan và tiến hành xử lí một số vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và thực hiện qua quá trình thanh tra và giám sát, cơ quan này có nhận thấy nhiều vấn đề cần xem xét lại.
Trong thời gian qua đã phát sinh việc nhiều tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ, gây nhiều rủi ro đến ngân hàng, phát hành kinh doanh phát hành trái phiếu tiếp tục khó khăn trong quá trình sản suất, kinh doanh.

Theo Cafef

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Index Labels