Rồng Việt chuẩn bị phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Vừa qua trên thị trường chứng khoán ghi nhận chứng khoán Rồng Việt sẽ phát hành 200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản để đảm bảo chào bán bằng mệnh giá.

rong-viet-chuan-bi-phat-hanh-200-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep

Công ty Rồng Việt phát hành 200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Rồng Việt với mã VDS vừa có thông báo theo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3/2017.
Thông tin cụ thể, VDS sẽ thực hiện phát hành 200 tỷ trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản để đảm bảo mệnh giá trái phiếu 1 đồng/ trái phiếu. Giá chào bán có mệnh giá 100% mệnh giá, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Theo thông tin, HĐQT của công ty được ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động thực hiện chào bán theo phương án đã được duyệt, tìm kiếm và lựa chọn chào bán, quyết định lãi suất cụ thể đối với từng nhà đầu tư, lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ những đợt chào bán có lợi trên thị trường có lợi nhất cho công ty.
Lựa chọn những thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai những phương án chào bán và hoàn thành nhiều thủ tục liên quan để thực hiện các phương án đã được HDDQT thông qua trong thời gian qua.

Được biết, trước đó VDS đã phát hành 500.000 trái phiếu doanh nghiệp lần 2 trong năm 2017.
Vào ngày 17/11, VDS cũng sẽ chốt danh sách các cổ đông để công ty thực hiện phát hành cổ phiếu chào bán cho những cổ đông hiện hữu. Theo đó, chứng khoán Rồng Việt của công ty dự kiến sẽ phát hành 21 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3. Giá bán cổ phiếu 10.000 đồng/cp. Dự kiến sau khi phát hành chúng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn điều lệ lên 910 tỷ đồng.

Sau khi phát hành cổ phiếu, dự kiến tổng tiền thu được từ việc chào bán là 210 tỷ đồng sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch kí quỹ, tư doanh và bảo lãnh phát hành, tham gia các hoạt động thị trường trái phiếu theo những điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Xem thêm: 

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng vừa qua của công ty, VDS đã ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 250 tỷ đồng, tăng đến 47,2% so với cùng kì năm 2016. Trong đó ghi nhận doanh thu từ hoạt động giao dịch kí quỹ và ứng trước thực hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 104 tỷ đồng, tăng trưởng 50%. Doanh thu tự doanh của công ty cũng tăng lên 29%, đạt gần 67 tỷ đồng.
Nguồn Vietnambiz


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Index Labels