Năm 2018: VCBS vẫn là thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ

Trong năm 2017, VCBS đứng vị trí thứ hai trong khối những công ty chứng khoán xếp hạng thành viên trong đấu thầu trái phiếu chính phủ. Đến năm 2018 này, căn cứ theo quyết định số 2651/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính đã kí về việc công bố danh sách các thành viêc đấu thuầ trái phiếu chính phủ thì công ty này vẫn nằm trong thành viên được đấu thầu.


VCBS là một trong những thành viên được đấu thầu trái phiếu chính phủ

Quyết định của Bộ tài chính được kí ngày 25/12/2017 đã có danh sách những thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu chính phủ và đánh giá từng thành viên.

Theo đó, công ty VCBS đứng vị trí thứ hai trong khối công ty chứng khoán và vị trí thứ 9 trong tổng số 21 thành viên là những công tu chứng khoán, ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài hàng đầu trên thị trường Việt Nam trong thời gian này.

Được biết thêm VCBS cũng vừa công bố quyết định số 63/GPĐC-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước được kí ngày 19/12/2017 về việc thực hiện điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
Xem thêm:

Cụ thể, khi điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24/4/2002 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho công ty VCBS với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng đã có hiệu lực từ ngày kí kết.
Theo Vneconomy


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Index Labels