Đã có nhiều giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu trong năm 2018


Trong năm 2018 này, Kho bạc nhà nước sẽ phát hành đa dạng các loại kì hạn về trái phiếu từ dưới 5 năm đến 30 năm, để đạt đến mục tiêu huy động vốn là 27.597 tỷ đồng trái phiếu của Chính phủ.

giai-phap-phat-trien-trai-phieu

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu năm 2018

Theo dự kiến khối lượng trái phiếu Chính phủ được đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt khoảng 200.000 tỷ đồng; trong đó, kỳ hạn dưới 5 năm đạt vào khoảng 10% tổng khối lượng đấu thầu; kỳ hạn 5 năm khoảng 15%; kỳ hạn 7 năm vào khoảng 18%; kỳ hạn 10 năm khoảng 19%; kỳ hạn 15 năm khoảng 16%; kỳ hạn 20 năm khoảng 10%; kỳ hạn 30 năm khoảng 13%.

Thực hiện với chức năng tổ chức, vận hành thị trường, HNX đã đặt ra các chương trình hành động để hướng đến mục tiêu tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu của Chính phủ và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Đối với đấu thầu trái phiếu, HNX sẽ tiếp tục thực hiện huy động vốn cho nhiều tổ chức phát hành an toàn và hiệu quả.

Và trên thị trường thứ cấp, HNX cũng sẽ thực hiện triển khai Thông tư 10/2014/TT-BTC về việc đưa vào vận hành bộ sản phẩm Repos (mua bán lại) mới bao gồm thực hiện các sản phẩm Vay trái phiếu Chính phủ, Vay trái phiếu Chính phủ để bán và Bán/Mua lại.

Còn đối với việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, HNX sẽ tiến hành tổ chức thực hiện theo tiến độ phê duyệt của Bộ Tài chính. Theo đó, HNX sẽ thực hiện triển khai xây dựng Cổng thông tin về thị trường trái phiếu doanh nghiệp và nghiên cứu xây dựng hệ thống và hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin, hệ thống quy định pháp lý và Quy chế nội bộ của Sở để triển khai thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng và trình lên Chính phủ ban hành 4 Nghị định để phát triển thị trường trái phiếu và các thông tư hướng dẫn theo nghị định về các mảng nghiệp vụ phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ; cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; quản lý nợ chính quyền địa phương; phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Theo Vụ Tài chính các ngân hàng và nhiều Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), về các giải pháp điều hành thị trường năm 2018, cần tăng cường việc thực hiện phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài 20 và 30 năm, trái phiếu long-short coupon (trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên ngắn hoặc dài hơn kỳ hạn chuẩn). Ngoài ra, lãi suất cần được điều hành theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với diễn biến của thị trường trái phiếu và thị trường tiền tệ.
Từ đây, có thể thấy rằng, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ thông qua việc ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã bao gồm hệ thống các giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường trái phiếu từ khung khổ pháp lý, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp, cơ sở nhà đầu tư và các giải pháp khác để làm cơ sở phát triển thị trường.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) Đỗ Ngọc Quỳnh, năm 2018 thị trường cũng sẽ đón nhận sự thay đổi lớn khi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức tham gia đấu thầu cạnh tranh trên thị trường sơ cấp và mua bán trên thị trường thứ cấp. Đây là nhà đầu tư nắm giữ lượng trái phiếu Chính phủ lớn nhất với quy mô danh mục ước tính lên đến trên 400 nghìn tỷ đồng.
Diễn biến trên thị trường cho thấy, bước sang năm 2018, trái phiếu Chính phủ khá "đắt hàng" với khối lượng đặt thầu cao và lãi suất giảm trên thị trường sơ cấp.

Theo diễn biến thì tháng 1/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã và đang tổ chức 12 phiên đấu thầu, đã huy động được tổng cộng 19.365 tỷ đồng trái phiếu, tăng 63,3% so với tháng 12/2017.
Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 1/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 97,3%. Đáng chú ý là khối lượng đặt thầu của tháng 1 rất cao, gấp 4,2 lần khối lượng gọi thầu.
Xem thêm:

So sánh với cùng kì cuối năm 2017, lãi suất trúng thầu của các loại trái phiếu, Kho bạc Nhà nước giảm trên hầu hết tất cả các kỳ hạn, theo đó kỳ hạn 5 năm giảm 0,22%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 20 năm giảm 0,82%/năm, 30 năm giảm 0,70%/năm.
Theo Báo mới


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Index Labels