Trái phiếu Chính phủ với kì hạn 5 năm hút hàng, 7 năm huy động được 60%


Phiên giao dịch và đấu giá vào ngày 21/3 về trái phiếuChính phủ, Kho bạc nhà nước đã huy động thành công toàn bộ lượng trái phiếu với kì hạn ngắn 5 năm, lãi suất cũng giảm và trong kì hạn 7 năm cũng đã huy động được 60%.

trai-phieu-chinh-phu-ki-han-5-nam

Giao dịch Trái phiếu chính phủ tháng 3

Thông tin cụ thể, trong phiên đấu giá ngày 21/3 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( HNX) đã được tổ chức, Kho bạc nhà nước đã gọi thầu ban đầu là 3.000 tỷ đồng, chia đều cho các kì hạn 5 và 7 năm.

Trái phiếu 5 năm đã thu hút tới 18 thành viên tham dự với những giá trị đặt thầu lên tới 7.850 try đồng, lãi suất được đăng kí thấp nhất chỉ vào khoảng 2,87% và cao nhất là 2,93%, thấp hơn 0,12 điểm phần trăm so với lãi suất được trúng thầu kì hạn phiên này trong tháng 2.

Với phiên đấu giá phụ Kho bạc Nhà nước phát hành thêm 450 tỷ đồng trái phiếu 5 năm và cũng sẽ được huy động được toàn bộ lượng sẽ được phát hành thêm.

Với trái phiếu 7 năm cũng đã thu hút 12 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu vào khoảng 3.950 tỷ đồng, lãi suất để đăng kí thấp nhất vào khoảng 3,35% và cao nhất là 4,5%. Theo kết quả, kho bạc nhà nước chỉ được huy động được có 900 tỷ đồng trái phiếu loại này với mức lãi suất trúng thầu là 3,4%, ngang bằng với lãi suất trúng thầu với phiên ngày 28/2.
Xem thêm:

Kể từ tháng 3 đến nay thì kho bạc nhà nước đã huy động dược 7,983 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Còn tính từ đầu năm đến nay thì kho bạc đã thực hiện huy động được 37,366 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được thông qua đấu thầu tại HNX.
Theo Xaluan.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Index Labels