Hiển thị các bài đăng có nhãn trai-phieu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trai-phieu. Hiển thị tất cả bài đăng

Trái phiếu Chính phủ với kì hạn 5 năm hút hàng, 7 năm huy động được 60%


Phiên giao dịch và đấu giá vào ngày 21/3 về trái phiếuChính phủ, Kho bạc nhà nước đã huy động thành công toàn bộ lượng trái phiếu với kì hạn ngắn 5 năm, lãi suất cũng giảm và trong kì hạn 7 năm cũng đã huy động được 60%.

trai-phieu-chinh-phu-ki-han-5-nam

Giao dịch Trái phiếu chính phủ tháng 3

Thông tin cụ thể, trong phiên đấu giá ngày 21/3 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( HNX) đã được tổ chức, Kho bạc nhà nước đã gọi thầu ban đầu là 3.000 tỷ đồng, chia đều cho các kì hạn 5 và 7 năm.

Trái phiếu 5 năm đã thu hút tới 18 thành viên tham dự với những giá trị đặt thầu lên tới 7.850 try đồng, lãi suất được đăng kí thấp nhất chỉ vào khoảng 2,87% và cao nhất là 2,93%, thấp hơn 0,12 điểm phần trăm so với lãi suất được trúng thầu kì hạn phiên này trong tháng 2.

Với phiên đấu giá phụ Kho bạc Nhà nước phát hành thêm 450 tỷ đồng trái phiếu 5 năm và cũng sẽ được huy động được toàn bộ lượng sẽ được phát hành thêm.

Với trái phiếu 7 năm cũng đã thu hút 12 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu vào khoảng 3.950 tỷ đồng, lãi suất để đăng kí thấp nhất vào khoảng 3,35% và cao nhất là 4,5%. Theo kết quả, kho bạc nhà nước chỉ được huy động được có 900 tỷ đồng trái phiếu loại này với mức lãi suất trúng thầu là 3,4%, ngang bằng với lãi suất trúng thầu với phiên ngày 28/2.
Xem thêm:

Kể từ tháng 3 đến nay thì kho bạc nhà nước đã huy động dược 7,983 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Còn tính từ đầu năm đến nay thì kho bạc đã thực hiện huy động được 37,366 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được thông qua đấu thầu tại HNX.
Theo Xaluan.com

Thị trường trái phiếu: CMG lên kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu


Theo Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn công nghệ CMC vừa chốt kế hoạch để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiến hành thông qua dự án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu của doanh nghiệp trong năm 2018.

phat-hanh-trai-phieu

CMG phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp năm 2018

Vào ngày 26/3 sắp tới là thời hạn để đăng kí cuối cùng để chốt danh sách các cổ đông để lấy ý kiến. Tiếp theo đó là từ ngày 30/2 đến ngày 15/4 thì CMG sẽ lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.
Theo nhiều phương án được CMG công bố thì trái phiếu phát hành có kì hạn 5 năm, không thực hiện chuyển đổi và có đảm bảo bằng những tài sản, lãi suất thả nổi hoặc cố định kết hợp nổi. Với mức lãi suất phát hành sẽ theo thỏa thuận với nhà đầu tư ở thời điểm phát hành.
Xem thêm:

Cùng với mục đích của đợt phát hành trái phiếu này là tăng quy mô vốn, triển khai các chương trình, dự án đầu tư của Công ty như việc bổ sung vốn cho Dự án không gian sáng tạo ở CMG, đầu tư vào cơ sở hạ tầng viễn thông.
Theo Đầu tư chứng khoán

Đã có nhiều giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu trong năm 2018


Trong năm 2018 này, Kho bạc nhà nước sẽ phát hành đa dạng các loại kì hạn về trái phiếu từ dưới 5 năm đến 30 năm, để đạt đến mục tiêu huy động vốn là 27.597 tỷ đồng trái phiếu của Chính phủ.

giai-phap-phat-trien-trai-phieu

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu năm 2018

Theo dự kiến khối lượng trái phiếu Chính phủ được đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt khoảng 200.000 tỷ đồng; trong đó, kỳ hạn dưới 5 năm đạt vào khoảng 10% tổng khối lượng đấu thầu; kỳ hạn 5 năm khoảng 15%; kỳ hạn 7 năm vào khoảng 18%; kỳ hạn 10 năm khoảng 19%; kỳ hạn 15 năm khoảng 16%; kỳ hạn 20 năm khoảng 10%; kỳ hạn 30 năm khoảng 13%.

Thực hiện với chức năng tổ chức, vận hành thị trường, HNX đã đặt ra các chương trình hành động để hướng đến mục tiêu tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu của Chính phủ và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Đối với đấu thầu trái phiếu, HNX sẽ tiếp tục thực hiện huy động vốn cho nhiều tổ chức phát hành an toàn và hiệu quả.

Và trên thị trường thứ cấp, HNX cũng sẽ thực hiện triển khai Thông tư 10/2014/TT-BTC về việc đưa vào vận hành bộ sản phẩm Repos (mua bán lại) mới bao gồm thực hiện các sản phẩm Vay trái phiếu Chính phủ, Vay trái phiếu Chính phủ để bán và Bán/Mua lại.

Còn đối với việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, HNX sẽ tiến hành tổ chức thực hiện theo tiến độ phê duyệt của Bộ Tài chính. Theo đó, HNX sẽ thực hiện triển khai xây dựng Cổng thông tin về thị trường trái phiếu doanh nghiệp và nghiên cứu xây dựng hệ thống và hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin, hệ thống quy định pháp lý và Quy chế nội bộ của Sở để triển khai thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng và trình lên Chính phủ ban hành 4 Nghị định để phát triển thị trường trái phiếu và các thông tư hướng dẫn theo nghị định về các mảng nghiệp vụ phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ; cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; quản lý nợ chính quyền địa phương; phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Theo Vụ Tài chính các ngân hàng và nhiều Tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), về các giải pháp điều hành thị trường năm 2018, cần tăng cường việc thực hiện phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài 20 và 30 năm, trái phiếu long-short coupon (trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên ngắn hoặc dài hơn kỳ hạn chuẩn). Ngoài ra, lãi suất cần được điều hành theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với diễn biến của thị trường trái phiếu và thị trường tiền tệ.
Từ đây, có thể thấy rằng, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ thông qua việc ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã bao gồm hệ thống các giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường trái phiếu từ khung khổ pháp lý, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp, cơ sở nhà đầu tư và các giải pháp khác để làm cơ sở phát triển thị trường.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) Đỗ Ngọc Quỳnh, năm 2018 thị trường cũng sẽ đón nhận sự thay đổi lớn khi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức tham gia đấu thầu cạnh tranh trên thị trường sơ cấp và mua bán trên thị trường thứ cấp. Đây là nhà đầu tư nắm giữ lượng trái phiếu Chính phủ lớn nhất với quy mô danh mục ước tính lên đến trên 400 nghìn tỷ đồng.
Diễn biến trên thị trường cho thấy, bước sang năm 2018, trái phiếu Chính phủ khá "đắt hàng" với khối lượng đặt thầu cao và lãi suất giảm trên thị trường sơ cấp.

Theo diễn biến thì tháng 1/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã và đang tổ chức 12 phiên đấu thầu, đã huy động được tổng cộng 19.365 tỷ đồng trái phiếu, tăng 63,3% so với tháng 12/2017.
Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 1/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 97,3%. Đáng chú ý là khối lượng đặt thầu của tháng 1 rất cao, gấp 4,2 lần khối lượng gọi thầu.
Xem thêm:

So sánh với cùng kì cuối năm 2017, lãi suất trúng thầu của các loại trái phiếu, Kho bạc Nhà nước giảm trên hầu hết tất cả các kỳ hạn, theo đó kỳ hạn 5 năm giảm 0,22%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 20 năm giảm 0,82%/năm, 30 năm giảm 0,70%/năm.
Theo Báo mới


Cả lãi suất liên ngân hàng và trái phiếu Chính phủ đều giảm

Trong tuần qua, lãi suất của liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng đã đã giảm mạnh. Đây là một diễn biến ít thấy trên thị trường, đặc biệt là ở thị trường gần Tết nguyên đán cổ truyền trong những năm qua.

lai-suat-lien-ngan-hang-va-trai-phieu-chinh-phu

Trái phiếu Chính phủ giảm khi gần Tết

Theo báo cáo được tổng hợp từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Maritime Bank trong tuần ngày 22-26/1/2018, Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đang tiếp tục giảm sau xu hướng được thể hiện ở tuần trước đó.

Cụ thể, chốt phiên cuối tuần ngày 26/1, lãi suất VND trên thị trường liên trường liên ngân hàng đã giảm từ 0,25-0,5% điểm phần trăm ở tất cả các kì hạn. Lãi suất qua đếm giảm còn đến 1,58%/năm, trong  1 tuần là 1,73%/năm; 2 tuần 2,13%/năm; 1 tháng là 3,7%/năm.

Trong thời gian trước, ngày 24/1, khi bạc Nhà nước gọi thầu 3.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó có 2.000 tỷ đồng ở kì hạn 10 năm và 1.500 tỷ đồng ở trong kì hạn 15 năm.
Xem thêm:
Có nhiều thành viên tham gia dự thầu với khối lượng dự thầu vẫn ở mức cao, đã gấp 6,4 lần khối lượng cần huy động trong phiên đấu thầu trên. Và kết quả, toàn bộ khối lượng trái phiếu được phát hành với lãi suất giảm mạnh từ 0,52-0,7 điểm phần trăm, xuống mức 4,38%/năm ở trong kì hạn 10 năm và 4,5%/năm ở kì hạn dài hạn 15 năm.

Theo Vneconomy

Thị trường sơ cấp và thứ cấp giảm lợi suất trái phiếu

Đầu năm 2018, trong phiên giao dịch thứ hai, trái phiếu chính phủ vẫn đang ở trong tình trạng đắt hàng với khối lượng đặt thầu cao, cả thị trường sơ cấp và thứ cấp lãi suất đều giảm.

Trái phiếu chính phủ vẫn đang tiếp tục đắt hàng trong phiên đầu năm

Trong hai tuần đầu tiên của năm 2018, các phiên đấu thầu của KBNN đã tương đối thành công với khối lượng trúng thầu cao hơn, đi kèm với lãi suất đang giảm khá mạnh. Đây là một diễn biến tương đối bất ngờ sau những tuần giao dịch trầm lắng của hoạt động đấu thầu vào cuối năm ngoái.
Trong tuần ngày 8/1 đến ngày 12/1 năm 2018, kho bạc nhà nước ( KBNN) tổ chức gọi thầu tại ba kì hạn là 7 năm, 10 năm, 15 năm.

Khối lượng gọi thầu cho loại kì hạn 7 năm ở mức 3.000 tỷ đồng, khối lượng gọi thầu cho hai loại kì hạn 10 năm và 15 năm đều đang ở mức 1.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kì hạn 7 năm gấp đến 2,6 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100%.

Lượng đặt thuầ cho kì hạn 1o năm bằng 7,12 lần giá trị gọi thầu tỷ lệ đặt 100% tại mức lãi suất 4,9%, giảm 0,25%.
Lượng đặt thầu cho kì hạn 15 năm bằng 9m95 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu vào 100% ở mức lãi suất 5,2%, giảm đến 0,55%.

Lãi suất trái phiếu giảm trên thị trường sơ cấp và thứ cấp

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu với các kì hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm. 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm ở thị trường thứ cấp thời gian qua đang xu hướng giảm trông thấy. Cụ thể lợi suất ở các kì hạn trên giảm với biên độ 0,185% -0,467%, lần lượt về mức 3,425%, 3,535%, 3,668% và  3,983%; 4,255%; 4,905% và 5,213%/năm.

loi-suat-trai-phieu-giam-tren-thị-truong-so-cap-thu-cap

Trong phiên giao dịch thứ hai, tổng giá trị giao dịch Outright đạt khoảng 25.858 tỷ đồng, đã tăng 30,37% so với tuần trước đó. Trong đó, cụ thể tỷ trọng với loại trái phiếu có kỳ hạn còn lại từ 1-3 năm đang chiếm 33,6% tổng giá trị giao dịch, tương đương giá trị 8.695,48 tỷ đồng. Tỷ trọng của từng loại trái phiếu có kỳ hạn còn lại mức dưới 1 năm chiếm 12,8%; kỳ hạn còn 3-5 năm chiếm 17,6%; kỳ hạn còn 5-10 năm đang chiếm 20,6% và kỳ hạn còn lại đến 10-30 năm chiếm 15,5% tổng giá trị giao dịch trên thị trường.

Ghi nhận tổng giá trị giao dịch Repos trong tuần qua tăng 21,27% so với tuần trước đó, đạt mức giá trị 25.159 tỷ đồng.
Xem thêm:

Cũng trong tuần qua, ghi nhận khối ngoại đang mua ròng trên thị trường thứ cấp. Cụ thể, trên thị trường đã có 2.905 tỷ đồng đã được mua vào trong khi có 2.125 tỷ đồng đang bị bán ra, do đó với 780 tỷ đồng đã được khối này bán ròng trong tuần qua. Vậy sau hai tuần đầu năm 2018, khối ngoại đã mua ròng vào 219 tỷ đồng.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Năm 2018: VCBS vẫn là thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ

Trong năm 2017, VCBS đứng vị trí thứ hai trong khối những công ty chứng khoán xếp hạng thành viên trong đấu thầu trái phiếu chính phủ. Đến năm 2018 này, căn cứ theo quyết định số 2651/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính đã kí về việc công bố danh sách các thành viêc đấu thuầ trái phiếu chính phủ thì công ty này vẫn nằm trong thành viên được đấu thầu.


VCBS là một trong những thành viên được đấu thầu trái phiếu chính phủ

Quyết định của Bộ tài chính được kí ngày 25/12/2017 đã có danh sách những thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu chính phủ và đánh giá từng thành viên.

Theo đó, công ty VCBS đứng vị trí thứ hai trong khối công ty chứng khoán và vị trí thứ 9 trong tổng số 21 thành viên là những công tu chứng khoán, ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài hàng đầu trên thị trường Việt Nam trong thời gian này.

Được biết thêm VCBS cũng vừa công bố quyết định số 63/GPĐC-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước được kí ngày 19/12/2017 về việc thực hiện điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
Xem thêm:

Cụ thể, khi điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24/4/2002 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho công ty VCBS với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng đã có hiệu lực từ ngày kí kết.
Theo Vneconomy


TP Hồ Chí Minh: Phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, lần đầu tiên ở thị trường TP Hồ Chí Minh đã phát hành thành công trái phiếu có kì hạn trong thời gian dài 20 năm với lãi suất 6,5%/năm và đã đạt được 100% kế hoạch định ra.

phat-hanh-thanh-cong-2000-ty-dong-trai-phieu

Phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường

Nếu so sánh với các đợt phát hành trái phiếu trước thì lần này, TP Hồ Chí Minh là lần đầu tiên phát hành thành công số trái phiếu còn lại ở trong kì hạn 15 năm có giá trị là 750 tỷ đồng, lãi suất 6,5% /năm.

Theo đại diện của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thì TP Hồ Chí Minh đơn vị được ủy quyền thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu ở lần phát hành này, cho biết từ trước đến nay ở Hồ Chí Minh chưa từng thực hiện phát hành thành công trái phiếu nào có kì hạn lên đến 20 năm, nay có thể được xem là điểm nhấn của đợt phát hành lần này.

Theo Báo đời sống & pháp luật đưa tin thì toàn bộ số tiền thu được từ khi phát hành trái phiếu được nộp vào ngân sách thành phố và tiến hành bố trí vốn cho nhiều công trình khác nhau, dự án theo nhiều đề án được kiểm duyệt.
Theo quy định thì tiền gốc trong trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào những ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi thu về trái phiếu được thanh toán định kì một năm/lần.

Trong trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận lãi thanh toán thì lãi của trái phiếu sẽ không được bảo lưu và không tính lẫn vào tiền gốc.
Theo nguồn tin từ Zing.vn thì từ năm 2014 đến năm 2016 thì ở Tp Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt phát hành trái phiếu. Năm 2014 đã phát hành thành công 3000 tỷ đồng trái phiếu địa phương. Năm 2015 Tp đã tổ chức hai đợt phát hành trái phiếu với tổng số vốn lên đến 3000 tỷ đồng. Năm 2016, Tp lại huy động tiếp 3000 tỷ đồng cho trái phiếu kì hạn 15 năm với lãi suất 7,55%/năm.

Tất cả nguồn vốn huy động được đều dùng để đầu tư cho các công trình trong điểm ở đây. Đợt phát hành này diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đã và đang khát vốn cho hàng loạt các công trình hạ tầng cấp bách. Tuy nhiên thì nguồn ngân sách giữ lại của TP lại đang bị co lại. Ở trong kì họp quốc hội mới đây thì Tp đã chi khoảng 22 tỷ đồng, bằng 40% mức dư nợ cho vay không quá 70%. Nếu nâng mức dư nợ vay lên trên 80% theo dự toán năm 2018 thì dư nợ sẽ đạt 70.000 tỷ.
Xem thêm:
Đại diện phát ngôn Bộ tài chính cho rằng tăng mức giới hạn dư nợ vay là rất cần thiết để đảm bảo cho TP Hồ Chí Minh có thêm dư vị để vay và phù hợp hơn với chủ chương đẩy nhanh cơ hội cho vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài vì việc cấp phát như hiện nay.

Theo Môi trường & Đô thị

Thực hiện điều chỉnh vốn trái phiếu chính phủ tiêu không hết

Mới đây vào ngày 12/12, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có cuộc họp để cho ý kiến về kế hoạch thực hiện điều chỉnh vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, giai đoạn 2014-2016.

dieu-chinh-von-trai-phieu-tieu-khong-het

Điều chỉnh vốn trái phiếu chính phủ chi tiêu không hết

Theo cuộc họp, Chính phủ đã đề nghị giảm vốn kế hoạch cho trái phiếu Chính phủ trong hai giai đoạn trên là vào hơn 5.000 tỷ đồng, bổ sung số tiền này cho một số công trình, dự án quan trọng, cấp bách và tiến hành trả nợ đọng lại trong xây dựng.

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đưa ra yêu cầu làm rõ một số tình trạng của bộ, ngành, địa phương được phân giao vốn nhưng lại không tiêu hết tiền, trong khi đó không ít nơi có nhu cầu nhưng chưa được bố trí do nguồn ngân sách hạn hẹp.

Một ví dụ đã được mổ xe trong cuộc hợp là vấn đề ở Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu được phân phối giao vốn một công trình trọng điểm của tỉnh nhưng từ năm 2015 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải ngân.
Khi lãnh đạo địa phương này tiến hành giải trình do quy định mới của luật đầu tư công và thủ tục phải trình bày với Ủy ban thường vụ Quốc hội thì Chủ tịch Quốc hội đã phê bình: “ Việc dự án chậm triển khai có nguyên nhân khách quan nhưng đổ thừa đến giờ mới báo cáo ở Thường vụ quốc hội là không phải, Hôm nay chúng tôi mới nghr, có ai báo gì đâu. Nếu như báo cáo cuối năm 2016 thì công trình cũng làm gần xong rồi”.
Xem thêm:

Theo bộ trường Bộ kế hoạch – đầu tư Nguyễn Chí Dũng, sở dĩ vẫn đang còn thừa một khoản vố tương đối lớn nếu trên là khi giao vốn thì theo nhiều dự toán nhưng trên thực tế triển khai qua các giai đoạn như đấu thầu lại đang thừa ra một ít, khi quyết toán lại thừa ra một ít nữa.
Cùng ngày diễn ra phiên họp, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày xin bổ sung dự toán 533 tỷ đồng từ những nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 thì để mua bù gần 59.000 tấn gạo đã xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện cứu trợ, việc trợ, Ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý với những khoản chi trên.

Theo Tuổi trẻ

Rồng Việt chuẩn bị phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Vừa qua trên thị trường chứng khoán ghi nhận chứng khoán Rồng Việt sẽ phát hành 200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản để đảm bảo chào bán bằng mệnh giá.

rong-viet-chuan-bi-phat-hanh-200-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep

Công ty Rồng Việt phát hành 200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Rồng Việt với mã VDS vừa có thông báo theo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3/2017.
Thông tin cụ thể, VDS sẽ thực hiện phát hành 200 tỷ trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản để đảm bảo mệnh giá trái phiếu 1 đồng/ trái phiếu. Giá chào bán có mệnh giá 100% mệnh giá, tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Theo thông tin, HĐQT của công ty được ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động thực hiện chào bán theo phương án đã được duyệt, tìm kiếm và lựa chọn chào bán, quyết định lãi suất cụ thể đối với từng nhà đầu tư, lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ những đợt chào bán có lợi trên thị trường có lợi nhất cho công ty.
Lựa chọn những thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai những phương án chào bán và hoàn thành nhiều thủ tục liên quan để thực hiện các phương án đã được HDDQT thông qua trong thời gian qua.

Được biết, trước đó VDS đã phát hành 500.000 trái phiếu doanh nghiệp lần 2 trong năm 2017.
Vào ngày 17/11, VDS cũng sẽ chốt danh sách các cổ đông để công ty thực hiện phát hành cổ phiếu chào bán cho những cổ đông hiện hữu. Theo đó, chứng khoán Rồng Việt của công ty dự kiến sẽ phát hành 21 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3. Giá bán cổ phiếu 10.000 đồng/cp. Dự kiến sau khi phát hành chúng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn điều lệ lên 910 tỷ đồng.

Sau khi phát hành cổ phiếu, dự kiến tổng tiền thu được từ việc chào bán là 210 tỷ đồng sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch kí quỹ, tư doanh và bảo lãnh phát hành, tham gia các hoạt động thị trường trái phiếu theo những điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Xem thêm: 

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng vừa qua của công ty, VDS đã ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 250 tỷ đồng, tăng đến 47,2% so với cùng kì năm 2016. Trong đó ghi nhận doanh thu từ hoạt động giao dịch kí quỹ và ứng trước thực hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 104 tỷ đồng, tăng trưởng 50%. Doanh thu tự doanh của công ty cũng tăng lên 29%, đạt gần 67 tỷ đồng.
Nguồn Vietnambiz


Có thể ban hành lệnh cấm các ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu lại nợ

Để tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cở các ngân hàng, ngân hàng nhà nước đã dự diện thực hiện cấm các ngân hàng mua trái phiếu doang nghiệp với mục đích cơ cấu lại nợ.


Ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp để cơ cấu lại nợ

Hiện nay, ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến về việc hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 22/2016/TT – NHNN ngày 30/6/2016 đã quy định về việc mau bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.
Với việc sử đổi thông tư trên đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu của các doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng. Theo đó Ngân hàng nhà nước dự kiến đưa ra quyết định mới, chặn trực tiếp việc mua bán trái phiếu để cwo cấu lại nợ, cũng như tăng quản lí việc các ngân hàng có thể mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực được cho là tiềm ấn nhiều rủi ro cao.
Cụ thể như dự thảo đã bổ sung nhiều quy định tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp đó.

Theo ngân hàng Nhà nước, ở điều 3 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP vào ngày 14/10/2011 quy định doanh nghiệp được phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình đầu tư của doanh nghiệp, quy mô hoạt động vốn trên thị trường của doanh nghiệp và cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mục đích khác nhau, trong đó, có mục đích cơ cấu lại khoản nợ thì các tổ chức tín dụng cũng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng phải ban hành những quy định nội độ, trong đó có quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và chính sách tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với tình hình đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo từng thời kì khác nhau.

Cụ thể như, tổ chức tín dụng phải tiến hành kiếm soát chặt chẽ việc mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực với rủi ro cao và chính sách về tín dụng, kịp thời phát hiện các rủi ro, vi phạm pháp luật và đảm bảo khả năng có thể thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu của các doanh nghiệp vay nợ.

Từ ban soạn thảo giải trình, hoạt động mua trái phiếu của doanh nghiệp phát hành nhằm thực hiện mục đích các chương trình hay dự án thuộc các lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh chứng khoán, bất động sản,...sẽ có rủi ro phát sinh cho hoạt động của nhiều tổ chức tín dụng. Ngân hàng nhà nước cần yêu cầu tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ trong đó có nội quy về kiểm soát mua bán trái phiếu doanh nghiệp.
Xem thêm:

Liên quan về những ý kiến trên, ngân hàng nhà nước cho biết, trong quá trình nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan và tiến hành xử lí một số vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và thực hiện qua quá trình thanh tra và giám sát, cơ quan này có nhận thấy nhiều vấn đề cần xem xét lại.
Trong thời gian qua đã phát sinh việc nhiều tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ, gây nhiều rủi ro đến ngân hàng, phát hành kinh doanh phát hành trái phiếu tiếp tục khó khăn trong quá trình sản suất, kinh doanh.

Theo Cafef

Index Labels